Dəyirmi masalar, seminarlar, məruzələr və brifinqlər
Круглые столы, семинары, выступления и брифинги

Apologetika

Dinşünaslıq / Религиоведение

 
 • İslamda islahatların vacibliyi haqqında. Dissertasiya müdafiəsində çıxış, 2013.

Din-dövlət münasibətləri / Государственно-религиозные проблемы

Rəsmi görüşlər / Официальные встречи

Cəmiyyət / Общество

 • О популяризации гуманитарного знания. TedxBakı, 2012.
 • Bu qədər rus məktəbi Azərbaycana lazımdır? AzadliqRadiosu, 2013.
 
 • Sarsıdıcılıq (epataj): qədim tarix və çağdaş zaman. Gənclər klubunda mühazirə, 2017.
1-ci hissə

2-ci hissə

 • Söyüş söyən özü çıxsın! APA.TV, 2018.
 

Mədəniyyətşünaslıq / Культурология

 • Türklərin birliyinə doğru. Milli Kimlik, 2011.
 • İncəsənət və kino küçə fəlsəfəsinin tətbiqi və klassik üsullardan çəkilmə zərurəti. Fokus Kino Evi, 2013.
 

Fəlsəfə tarixi

 • Mübahisə Haqqında. Averroes Klub (fitret.az).
1-ci hissə

2-ci hissə
 • Fəlsəfənin müasir problemləri / Fəlsəfəçilər Akademiyası, 2016.

Tarix / История

 • Искендер Алиев: взлет, падение и возрождение. Политическое дело в Азербайджане 1938-56 годов (2017).
  İskəndər Əliyevin yüksəlişi, enişi və dirçəlişi (Azərbaycanca alt yazılarla) // Клуб "Артлогос", 2017.