Kütləvi tətbirlər / Общественные мероприятия

Tədbirin adı və tarixi

Keçirildiyi yer
Xristian-müsəlman teoloji disputu. Moskva, Turgenyev adına kitabxana 3. II. 2006

Bakı, "Yuğ" teatrında keçiriləcən seminar, 2013