Bəzi kitabxanaların kataloqlarında əsərləri 
Труды в каталогах некоторых библиотек

1. RF Prezidenti yanında Rusiya Dövlət Xidmətinin Akademiyasının kitabxanası
Библиотека Российской Академии Гос. Службы при Президенте РФ
2. Müqəddəs Filaret institutunun kitabxanası
Библиотека института Святого Филарета
3. Ə. Nəvai adına Özbəkistan milli kitabxanası
Национальная библиотека Узбекистана им. А. Навои
4. Nekrasov adına Yaroslavl vilayətinin elmi kitabxanası
Ярославская областная научная библиотека
5. Svetlov adına Moskva mərkəzi gənclər kitabxanası
Московская центральная юношеская библиотека имени М. А. Светлова
6. Tolyatti Avtoqrad kitabxanası
Тольятинская библиотека Автограда
7. Rusiya XİN nəzdində Beynəlxalq münasibətlət institutunun kitabxanası
Международные отношения: Библиографический указатель.
Вып. 5 / Научная б-ка МГИМО (У) МИД России. – М., 2005.
8. Rusiya İslam Universiteti
Российский исламский университет
9. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin işlərİdarəsi
Prezident Kitabxanası
Президентская библиотека Управления делами
Президента Азербайджанской республики
10. Azərbaycan milli kitabxanası
Азербайджанская национальная библиотека