OLAYLARIN XRONOLOJİSİ 

Elçiliköncəsi dönəm 

Miladi təqvimlə

Olaylar

571

Məhəmməd peyğəmbərin doğulması

575

Süd anası olan Həlimənin yanında beş il olandan sonra Mədinəyə qayıtması

577

Anası Əminə və onun qulluqçusu Ümm Əymanla atası Abdullanın məzarını ziyarət etmək üçün Mədinəyə yollanması

 

Əminənin Əbva bölgəsində ölümü

577

Əbdülmütəllibin Məhəmmədi himayəsinə götürməsi

579

Əbdülmütəllibin ölümündən sonra himayəçiliyin əmisi Əbu Talibə keçməsi

583

Məhəmmədin əmisi Əbu Taliblə birlikdə ticarət karvanı ilə Suriyaya yollanması

 

Suriyada Bəhirə adlı rahiblə görüş və Məhəmmədin elçi olacağı bildirişinin dilə gətirilməsi.

588

Məhəmmədin Yəmənə gedişi

591

Qureyşlilərin qeyslilərə qarşı “Müqəddəsliyə qarşı sayqısızlıq” savaşı

 

Məhəmmədin “Doğruluq istəyənlər” toplumuna qatılması

595

Xədicənin işlərinin düzənləndirilməsi üçün Məhəmmədin Suriyaya ikinci gedişi

596

Xədicə ilə evlənməsi

606

Məhəmmədin Kəbənin yenidən qurulmasından sonra qureyşlilər arasındakı yaranmış çəkişmənin çözməsi və "qara" daşın onun divarında quraşdırması

 

Elçiliyin Məkkə dönəmi

Tarix

Olaylar

Miladi təqvimlə

Elçiliyin başlanmasından

610

1

Hirə dağında ilk Tanrı açıqlamasınin alması

 

Məhəmmədin yaxın qohumlarının və arxadaşlarının İslama gəlmələri

613

3

Səfa təpəliyində İslamın ilk açıq xütbəsi

615

5

Məkkədə müsəlmanların güdülməsi

 

Müsəlmanların Efiopiyaya ilk köçü

617

7

Müsəlmanların Efiopiyaya ikinci köçü

 

Qureyşlilərin köşkünlərin qaytarılması üçün Efiopiya kralının yanına elçilərinin yollaması

 

Haşimilərin başqa Məkkə soyları tərəfindən "boykot" edilməsi

619

9

"Boykotun" sonlanması

 

Xədicə ilə Əbu Talibin ölümü

620

10

Məhəmmədin Taifə gedişi

 

Məhəmmədin gecələrin birində möcüzə sonu Qüdsə gedişi və oradan göylərə yüksəlməsi (isra və meracı)

 

Əqəbədə birinci bağlılıq sözverməsi (beyəti)

621

12

Əqəbədə ikinci bağlılıq sözverməsi (beyəti)

 

Elçiliyin Mədinə dönəmi 

Tarix

Olaylar

Miladi təqvimlə

Elçiliyin başlanmasından

622

1


Müsəlmanların Məkkədən Mədinəyə köçməsi (hicrəti)


Məhəmmədin Mədinədə yerləşməsi, onun müsəlman toplumunun bərkiməsində ilk addımları, şəhər məscidinin tikilməsi, məkkəli və mədinəli müsəlmanlarının qardaşlaşması

623

2


Mədinə yəhudiləri ilə ilişkilərin yaradılması

Mədinə çevrəsində yaşayan ərəb boyları ilə ilişkilərin qurulması

Yalvarış yönümünün (qiblənin) Qüdsdən Mədinəyə dəyişməsi


624

2


İslamda hüquqi və inanc yönlərinin gəlişdirilməsi, Ramazan ayında orucun tutulmasının və zəkat vergisinin verilməsinin gərəkliliyi, Ranazan və Qurban bayramlarının keçirilməsi gələnəyinin qurulması

 

Məkkəlilərlə qarşıdurmanın başlaması, Bədr döyüşü, ikiüzlülər (münafiklər) dəstəsinin yaranması, Kaynuka adlı yəhudi boyu ilə qarşıdurma və onların Mədinədən köçürülməsi


624

3

Uhud döyüşü

625

4

Nadir adlı yəhudi boyu ilə qarşıdurma və onların Mədinədən köçürülməsi

6 26

4

Müsəlmanlara qarşı olan və Suriya yönündəki Dümmətül-Cəndəldə yerləşən bədəvilərə qarşı yürüşlər; Müstəliq boyunun darmadağın edilməsi

627

5


Kureyşlilərin və onlarla müttəfiq olan boylarən Mədinəyə yürüşü, "Çuxur" (Xəndək) döyüşü

Qureyza adlı yəhudi boyu ilə qarşıdurma və onların darmadağın edilməsi


628

6

Qureyşlilərlə Hüdeybiyyə barışının bağlanması

Başqa ölkə başçılarına məktubların yollanması

Yəhudi tayfaları ilə daha bir qarşıdurma və Xeybərin alınması

629

7


Hüdeybiyyə barışının şırtləri ilə müsəlmanların Məkkəyə edilər həcci

Bəzi Qureyş başçılarının İslama gəlməsi

629

8

Bizansla ilk qarşıdurma: Muta döyüşü, müsəlmanların düzənli geri çəkilməsi

630

8

Məkkənin alınması, Kəbənin bütlərdən təmizlənməsi, Məhəmmədin məkkəliləri bağışlaması

Ərəbistanın çeşidli bölgələrində bütlərin dağıdılması

Bütlərə tapınanların son təpkiləri: Hüneyn döyüşü, müsəlmanların Taifi çevrəyə alması.

630

9

Bizansla ikinci qarşıdurma: Təbuk yürüşü

"İkiüzlülərin" yenilməsi, müsəlmanların "Dirar" məscidini" dağıtması

Ərəb boylarının İslama gəlməsi və Məhəmmədin yanına təmsilçilərinin yollaması

631

9

Məkkənin alınmasından sonra düzənlənən müsəlmanların ilk həcci

Ərəbistanda İslamın surətlə yayılması

632

10

Məhəmmədin son həcci və onun minlərlə zəvvar qarşısındakı çıxışı

632

11

Məhəmmədin ölümü

Сайт управляется системой uCoz