Agalar Məmmədov. Fəlsəfəmizin dilində bəzi düzəlişlər və təkliflər. Journal of Azerbaijani Studies.