Pedaqoji fəaliyyət / Педагогическая деятельность

Şəkilləri böyütmək üçün oxu üzərinə gətirin
Для увеличения иллюстраций наведите на них курсор

 

1. Bakı Musiqi Akademiyası. İctimai elmlər kafedrasının baş müəllimi (2005-2009)
Бакинская Музыкальная Академия, старший преподаватель кафедры "Социальных наук".


2. Bakı dövlət universiteti. Sosial elmlər və psixologiya kafedrasının müəllimi (2012-2014)
Бакинский Государственный Университет, преподаватель кафедры "Социальных наук и психологии".


3. Fərabi adına Qazaxıstan Milli Universiteti, Dinşünaslıq kafedrasının müəllimi (2014)
Казахский Национальный Университет имени Аль-Фараби, преподаватель кафедры "Религиоведения".


4. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Fəlsəfə kafedrasının müəllimi (2014-2015)
Азербайджанский Государственный Педагогический Университет, преподаватель кафедры "Философии".

;