Dində zorakılıq olmalıdır, ya yox?  

23 oktyabr 2011  

Aydın Əlizadə (A. A.): Şeyx Qərdavi Qəddafini öldürmək üçün fətva vermişdi. Deməli onun da bu işdə əli vardır. Necə olur axı, insan insanın öldürülməsinə fətva versin? O Allahdır? Belədirsə İslam adı ilə zorakılığın sonu olmayacaq. Hələ Qərdavi ən irəlləyən sayılır. İndi qaraguruhçu müctəhidlər gör nə edirlər!  

Seymur Bədirxanov (S. B.): Qardavi o fətvanı verəndə Liviyada açıq aşkar müharibə gedirdi. Müharibə gedən vaxtda da heç kim qarşı tərəfi tutun gətirək məhkəməyə sonra baxarıq demir. Lap biz müharibə etsək bizim üçün Sarkisyanı öldürmək günah olacaq? Yox. Öldü vəssalam, canı cəhənnəmə. Yox əsir düşsə artıq vəziyyət dəyişir. Amma Qaddafi əsir deyildi axı, o hələ də komandir idi. Ona tabe olan qüvvələrə hələ də "əzin" əmrinim əksini verməmişdi. Ancaq əminəm ki Qardavi bu fətvanı verəndə normal müharibə şəraitində ölümü nəzərdə tutmuşdu. Kimsə Qəddafinin bu duruma düşəcəyini təxmin etmirdi.  

A. A.: Necə olur, insan insanı məhkəməsiz ölümünə fətva verir? Bu soruya nə cavab verərsiniz? Belədirsə hamı hamının ölümünə fivva verəcək və belə də olur. İslam dünyasını zorakılıq bürüyüb. Bunun sonu olmayacaq, ta bu ölüm fətvaları qurtarmasa. İndi Qərdavi bunu etdi, sabah kimsə onun öz ölümünə fətva verər. Bunu siz normal durum mu sayırsınız?
Bu kimi fətvalar linç özbaşınalığına yol açıb. Hərcmərcliyi, qanunsuz ölümlərə elə müctəhidlər özləri gətirir. Siz bunu görmürsünüz?
Barış, insansevər din olan İslam ruhanisi insan ölümünə hökm verir! Əcəba bu nədir?  

S. B.:  Aydın bəy, siz müharibədə düşməni öldürmək üçün necə bir məhkəmənin qurulmasını isyərirsiniz? Məsələn belə düşünək sabah müharibə başladı. Mən qarşımdakı bir erməni generalını öldürə bilmək üçün məhkəmə qurmalıyam? Bu məhkəmənin hakimi mənə öldürmək olmaz qərarını çıxara bilərmi? Bu müharibədir Aydın bəy, toplar guruldayanda qanunlar susur. Heç düşünə bilirsinizmi Qardavi qalxıb deyir ki Qaddafini öldürmək olmaz? Məgər belə fətva verilsəydi hümanist addım olacaqdı?  

A. A.: Siz qoyulmuş sualdan qaçdınız. Ancaq, düşünün bu barədə. Bu ölüm fətvaçıllığının qurbanı hamı ola bilər. Din adamı zorakılığa çağırırsa, bu normal durum sayılmaz, ay Seymur bəy. Bunu etiraf edin. Yoxsa bu qanların tökülməsində bunu etiraf etməyənlərin də günahı olur.

Savaş deyirsiniz? Kimin kimlə? Məgər müsəlmanın müsəlmanı öldürməsini yasaq edən ayələri bilmirsiniz? Necə olur, Qərdavi bunu yada salmamış, bir müsəlmanın ölümünə fətva verir? Bir müsəlman toplumuna başqası qarşısında üstünlük verir? İndi o Liviyadakı hərcmərclik hələ hara gətirəcək Allah bilir. Bu din adamları məgər bunə görə məsuliyyət daşımırlar?  

S. B.:  Aydın bəy, mən sualdan yayınmıram. Birincisi Qardavinin artıq ömrünü yaşayıb bitirib hələ onun barış vaxtı kiminsə ölümünə fətva verdiyini duymamışam. İkincisi o bu fətvanı öldürürsə öldürə bilərsiniz prinsipi ilə verib. Əslində qoyun o öldürsün siz toxunmayın deyə bilməzdi, haqqı yox idi. Üçüncüsü Siz Qardavinin yerində olsaydınız nə deyərdiniz?
İstər müsəlman olsun, istər qeyri müsəlman, müharibədə ölən və öldürülən tərəf var. Haqlı və haqsız tərəf var. Zülm edən və edilən tərəf var:
1. Müharibənin səbəbkarı Qəddafi idi;
2. Zülm edən tərəf Qəddafi idi;
3. İllərdir dəlilsiz sübutsuz öldürən tərəf Qəddafi idi.
İndi bütün bunlar ona bağışlansın ki nədi-nədi adam özünə ildə bir dəfə müsəlman deyirdi?  

A. A.: Aydındır. Siz dində zorakılığa bəraət qazandırırsınız. Elə bu kimi düşüncələr İslam dünyasında heç vaxt normal yaşayışa yol verməyəcək. Bu necə olur, insan insana ölüm hökmünü versin, sonra yaxşılıqdan, mərhəmətdən, ədəbdən danışsın? Mən bunu anlayıb, qəbul edə bilmərəm. Bu din deyil.

Birdə bunu da yadınızdan çıxarmayın ki, zorakılığın iki başı var. Sabah o sizə qarşı da yönələ bilər. Bunu edən də özünə bəraət qazandırar, özüdə Allahın adı ilə. Allah sizi bundan qorusun. Bunu sadəcə yadınızdan çıxartmayın. Dində hər bir zorakılığa yox deyin. O ki qaldə kiminsə cinayətinə, məhkəmələr var. Orada bu çözülməlidir. O adamın da müdafiə haqqı olmalıdır. Axı bir tərəfli suşlamaq olmaz. Bəlkə suçladığın adam haqlıdır, sizsə yanılırsınız? Haradan bilirsiniz?  

S. B.:  Üstəlik də Qəddafinin inancı illərdir müzakirə mövzusudur.  

A. A.: Müsəlman müsəlmanı öldürməz. Bunu Allah deyib. İnsanlar isə Allahın buyuruğunundan qaçmaq üçün çox yetərli yol tapdılar. Bu da təkfirdir. Kimi öldürmək istəyirlər, dinsiz elan edirlər. Sonra isə öldürüb deyirlər, "Axı kafiri öldürdük, o müsəlman deyildi".
Dinsizlikdə suçlamağa nə var ki? Bunu hamı üçün etmək olar, istək olsa. Hətta həzrət Əli kimi mömini dindən çıxardıb, öldürənlər olmuşdurlar.
 

S. B.:  Mən onu yazdım bildirəm ki Qəddafinin dini mənsubiyyəti otuz ildir ki mübahisə mözvusudur. Ancaq bu illər ərzində kimsə onun ölümünə fətva verməmişdi. Qəddafinin məhkəməsini xalq qurdu, hökmü də xalq verdi, qətli də xalq yerinə yetirdi, bayramı da xalq edir.  

A. A.: Aydındır Seymur bəy. Yaşasın barıs və mərhəmət dini olan İslam!  

Elvüsal Məmmədov (E.M.): Aydın müəllim gah despotizmi pisləyir, gah da ona tərəf çıxır. Başa düşmək olmur. İslamın dərdi yıxıb sizi, Aydın müəllim. İslamı qoyaq qırağa, adi sekulyar qanunlarda belə ölüm cəzası vardır. Amma bu cəza günahsızlaramı kəsilir? Xeyr! Qatı cinayətkarlara! İslamda da belədir. Vəssəlam, hər halda insanların qanına suysayan, onlrın malına, canınıa, şərəfinə toxunan cəlladlara gül dəstəsi verən qanunlar mövcud deyil.
P.S. Qərdavinin fətvasını və oradakı şərtləri oxuyun.
 

A. A.: Təkrar edirəm, hər şey məhkəmələrdə çözülməlidir. Fətvalarla yox. Despotizmi pisləyirəm. Ancaq vəhşiliyə dəstək vermərəm. Bu sivil insanların deyil, ibtidai icma quruluşunun davranışlarıdır. O ki qaldı başqa adamın ölümünə fətva verən müctəhiddən, o mənum üçün artıq heç kimdir. Başqa adamın məhkəməsiz, özbaşına ölümünə fətva verən adam artıq mənim üçün din adamı deyil.  

S. B.: Aydın məllim indi Suriya xalqı Əsədə qarşı vuruşmaq üçün necə bir məhkəmə qurmalıdırlar? Kimi hakim qoymalıdlrıar?  

A. A.: Seymur bəy, burada Liviyadan söhbət gedir. Suriyanı bilmirəm. Ancaq belə getsə orada bundan da betər vəhşiliklər baş verəcək. Özüdə "Allahu əkbər" sloqanı ilə. Bu adamlar vəhşiliklər törədirlər, Allahı da bura qatırlar. Sonra da cənnətə girmək istəyirlər. Bunlarda üz var ee, vallah!

Sizə bir bilgi verim tarixdən. 18-ci yüzilliyin soninda olan Fransız devrimində kral Ludoviki də öldürdülər. Ancaq məhkəmə qərarı ilə. Sivil sayılan bizim dönəmimizdə Liviyanın başçısını linçlə vəhşicəsinə öldürdülər. Bunlar hələ fransızların 250 il öncəki mədəniyyətinə gəlib çatmayıblar. Gör bunlar hələ haradadırlar!