AZƏRBAYCAN

VİKİPEDİYASINDA

FƏALİYYƏTİM


I. Yaratdığım, yenilədiyim və əsaslı redaktə etdiyim məqalələr (mövzular üzrə)


1. Antik fəlsəfə

Fəlsəfəöncəsi dövr

Müstəqil filosoflar

Milet məktəbi

Elea məktəbi

Pifaqorçular məktəbi

Qədim yunan atomçuları

Sofistlər məktəbi

Klassik yunan fəlsəfəsi

Sokratçı məktəblər

Ellinizm fəlsəfəsi

Skeptisizm

Epikürçülük

 

Peripatetiklər

Stoaçılıq

Erkən dövr

Orta dövr

Roma stoaçılığı

Neopifaqorçuluq

Platon Akademiyası

Erkən platonizm

 

Orta platonizm

Neoplatonizm

Roma məktəbi

Apameya məktəbi

Perqama məktəbi

Afina məktəbi

İskəndəriyyə məktəbi

 

 2. Erkən Xristianlıq

Xristianlığın yaranması

Patristika

Apologetika dövrü

Yunandilli apologetika

Latındilli apologetika

Qnostiklərə qarşı olanlar

İskəndəriyyə ilahiyyat məktəbi

Xristian ehkamlarının formalaşması

Rəsmi kilsəyə qarşı duran təriqətlər

Rəsmi kilsə tərəfdarları

Kappadokiyalı kilsə ataları

Xristoloji problemlər səbəbilə ayrılan təriqətlət

Ekumenik Kilsə Məclisləri

Latın qərbində Kilsə Ataları

Xristian mistisizmi

Şərq və Qərb kilsələrinin aralanması

Xristian simvolikası


3. Dinşünaslıq

Qədim tanrılar


4. Humanitar bilgilər

Fəlsəfə

Tarix və kulturologiya

Ekologiya


5. Şəxsiyyətlər


II. Yaratdığım şablonlar

 

Rusça yaratdığım Vikipediya məqalələri

 

III. Mükafatlarım