Kənizi halal bilən üçün siğə niyə problem olsun?

20 iyun 2013

Sevirəm mən siğə haqqında söhbətləri. Zaman-zaman bu barədə dartışıram. Elə indicə bir arxadaş yenə də siğənin yasaq olması haqqında yazı yazdı. Mən də girişdim onunla söhbətə.

Aydın Əlizadə (A. Ə.): Siğədən də ləzzətli şey ola bilər? Elə siğə üçün şiə olmağa dəyər.

Əkrəm Həsənov (Ə. H.): Siğə edincə elə al birini özün üçün yaşa da.

A. Ə.: Nəyə gərək o? Al birini tamam. Onda elə xristian olmaq yaxşıdır. Nə fərqi var? İslama gəlməyin ləzzəti elə siğədir. Başqa şey deyil.

Ə. H.: Burada açıq yaza bilmirəm e. Siğə eləmək də bir neçə günlükdür, onsuzda haqqını verirsən də. Elə haqqını verib zina eləməkdən fərqi qalmır.

A. Ə.: Bu dəqiqə dünyada şəhərləşmə gedir. Ortaçağlar qurtardı. Zaman dəyişib. Hətta sələfilər belə bunu anlayıb misyara yol veriblər. Siğə elə bu dünya üçündür. Yoxsa tanıyıram mən mömin sünniləri. Gedib orda-burda kəbin kəsib az sonra talaq edib, başqasına keçirlər. Bu ikiüzlülükdənsə elə kişi kimi siğə etmək yaxşıdır. Heç olmasa aldatmırsan heç kimi.

Ə. H.: Hə. Razıyam. İnanın heç biri düz deyil. Boşamaq olmaz axı. Bunu edənlər də düz etmirlər.

A. Ə.: Seksuallığın qarşısını heç kim ala bilməz. Bu real deyil, özüdə bizim qloballaşan dünyada. Deməli nə qədər buna çox yol verilsə o qədər doğrudur. Siğə elə bunun üçün bir yoldur. Yoxsa onsuzda seksuallıq yayılır. Nə qədər haram desən belə.
Sonra məqər elə siğıdən ibarətdir İslamın seksual prroblemi? Bəs 4 arvad? Bəs kənizlər (qulluğçu kölə qadındır). Heç kəniz üçün evlilik bağlamaq da gərək deyil.
Ona görə mən anlamıram bu siğə dartışmalarını.

Ə. H.:Bu seksuallıq hisslərini uca Allah insana verib və bunun normalarını, qaydalarını da insanlara göstərib. Normadan kənara çıxmaqla cəmiyyət fəsada doğru gedir.

A. Ə.:
Çox advadla yaşamaq peyğəmbərdən gəlib. Kənizlə də yaşamaq peyğəmbərdəndir. Daha bundan sonra bu siğə nə problemdir sizin üçün anlamıram?
Siğəni istəmirsiz istəməyin. Onsuzda sünnilər bunu çeşidli formalarda edirlər. Bunun qarşısı da alınmazdır. Bu çür yazılar ancaq özünüaldatmadır.

Ə. H.: Bu cür yazıları yazmaqda fayda var. Gənclər oxuyub tərbiyələnirlər. Hamı eyni deyil axı. Şiələrdən siğə etməyənlər olduğu kimi sünnilərdən də başqa arvad almayan, çox arvadı olmayan, kəniz saxlamaynlar çoxdur.

A. Ə.: Seksuallığın imana də dəxli var? Pislik yalnız ərli qadınla ilişkiyə girməkdir. Başqa durumlarda nə problem var? Boş qadındır. Hansı formada razılığa gəldin elə də et. Burada nə problem var? Xristianlarda bəli. Orada bu seksuallığın qarşısını alırlar. Ancaq bu nəyə gətirdi? Göz qabağındadır. İslamın elə üstünlüyü seksual azadlığın çoxluğundadır.
Gəl ki müsəlmanlar seksuallığı ənənələrinə, öz maraqlarına görə boğurlar, dinə görə yox. Peyğəmbərdən bir şey görürük, müsəlmanlardan başqa şey. Elə şiələrdə elədir. Siğədən çox danışarlar, ancaq əslində onu istəmirlər. Çünki özlərindən qorxurlar. Daha demirlər ki, bu onsuzda var, heç özünüz də çox vaxt xəbərsizsiniz olanda. Bu barədə "Şiələr nə üçün siğədən qorxur" məqaləsində demişəm.

Ə. H.: Ay Aydın müəllim! Allah sizə kömək olsun! Amin! İndi kəniz var? Kəniz 7-ci əsrdə qaldı.

A. Ə.: Nə üçün yoxdur kəniz? Odur, Suriyada fətvalar verilib ki, gedin şiələrin qızlarını tutun kəniz edin, kafirdilər deyə. Sonra Sudanda, Malidə, Qafqazda - hər yerdə buna icazə veriblər. Rus qızlarını kəniz edirlər. Sonra bir çox müftilərə görə şəriətlə yaşamayanların arvadları elə kəniz hökmündədir. Deməli kənizlik var və işləyir.

Vüsal Əliyev (V. Ə.): Qəlbləri bilən Allahdır. Kim ikiüzlülüklə edirsə o da cavab verəcəkdir əməlinə görə.Allah və Rəsulu (Səllallahu əleyhi vəssəlləm) bunu haram etmişse bunu halal görən həqiqətəndə həddini aşmış kimsədir!

A. Ə.: Bağışlayın, kəbinsiz qadınla (kənizlə) seksə girməyi halal bilən üçün siğədə nə haramlıq ola bilər?

V. Ə.: Belə məsələlərdə mən Quran və Sünnəyə uyuram. Məntiqə uysam onda siz yuxarıda vurğuladığınız kimi “Bu ikiüzlülükdənsə elə kişi kimi siğə etmək yaxşıdır. Heç olmasa aldatmırsan heç kimi” qəbul edim, bu da xətadir.

A. Ə.: Çox gözəl. Məntiqlə siz mənimlə razısınız. Bu da əsasdır. Qaldı ki Quran-Sünnəyə, onları hamı bir çür yozur. Bilmirsən kim doğrudur. Ona görə məntiq əsasdır. Çox sağolun.