POLEMİKA

 

 

Din və dinşünaslıq

Quranda məcaz var ya yoxdur?

Şiə-sünni problemləri haqqında

Dində yozumlar və hadislərin mənşəyi haqqında

Bir sələfi ilə kökümüz haqqında söhbət

Dində səmimiyyət haqqında

Bir inanclı adamla araqdan başlayıb idealizmlə bitən söhbətim

Din ictimai ya fərdi olmalı?

Dində zorakılıq olmalıdır, ya yox?

Qızların yetkinliyi neçə yaşdan başlayır?

Müsəlman dünyasını çökdürən kim oldu?

 

Fəlsəfə

Filosofun alimlə söhbəti

Möminlə cahilin söhbəti

Mirzə Fətəli Axundzadə haqqında söhbət

Elmdə də vətənpərvərlik olar?

Batil məhvolmağa gətirir ya yox?

Mənim nə materialist, nə idealist nədə kalamçı olmadığım haqqında

Güclü olmağın vacibliyi haqqında

Tale və azad seçim


Əxlaq

Əxlaq haqqında söhbət

Yeni üsullara keçməkin gərəkliliyi haqqında

Fitri əxlaq varmı?

Kafir kimdir: hacı ya filosof?

Kənizlə seksi halal bilənə siğə nə üçün haramdır?

Əslində fahişəlik yoxdur


Tarix və mədəniyyət

Xeyir və şərin çarpışması və Mehdi inancının mənşəyi haqqında

İslam türklərə uğur gətirib və itkilər?

Mənəviyyatın ödənməsi və devrimlər haqqında 

Türklərin dini İslam ya Tanrıçılıq olmalı? 

İslam modelləri harada irəlləyişə gətirib?


Cəmiyyət və dövlət

Çağdaş yezidlik haqqında

Ölkəni qurmaq məsciddə xütbə oxumaq deyil

İnsan heyvan deyil ki, onu yedizdirib içizdirəsən 

Liviyada çoxadvadlılıq haqqında çay süfrəsi üstündə söhbət 

Nə üçün müsəlman dünyasından ancaq ölüm xəbərləri gəlir?

Kim daha amansızdır?

Ərəb üsyanları dünyaya nə verdi?

Hamı bir ola bilərmi?

Toplumda din təhlükəli ola bilər ya yox?

Qərb batil ya haqq yolundadır?

İdeologiyaya çevirilmiş din inancı öldürür