Polemika

Din və dinşünaslıq

Quranda məcaz var ya yoxdur?
Şiə-sünni problemləri haqqında
Dində yozumlar və hadislərin mənşəyi haqqında
Bir sələfi ilə kökümüz haqqında söhbət
Dində səmimiyyət haqqında
Bir inanclı adamla araqdan başlayıb idealizmlə bitən söhbətim
Din ictimai ya fərdi olmalı?
Dində zorakılıq olmalıdır, ya yox?
Qızların yetkinliyi neçə yaşdan başlayır?
Müsəlman dünyasını çökdürən kim oldu?

Fəlsəfə

Filosofun alimlə söhbəti
Möminlə cahilin söhbəti
Mirzə Fətəli Axundzadə haqqında söhbət
Elmdə də vətənpərvərlik olar?
Batil məhvolmağa gətirir ya yox?
Mənim nə materialist, nə idealist nədə kalamçı olmadığım haqqında
Güclü olmağın vacibliyi haqqında
Tale və azad seçim

Əxlaq

Əxlaq haqqında söhbət
Yeni üsullara keçməkin gərəkliliyi haqqında
Fitri əxlaq varmı?
Kafir kimdir: hacı ya filosof?
Kənizlə seksi halal bilənə siğə nə üçün haramdır?
Əslində fahişəlik yoxdur

Tarix və mədəniyyət

Xeyir və şərin çarpışması və Mehdi inancının mənşəyi haqqında
İslam türklərə uğur gətirib və itkilər?
Mənəviyyatın ödənməsi və devrimlər haqqında 
Türklərin dini İslam ya Tanrıçılıq olmalı? 
İslam modelləri harada irəlləyişə gətirib?

Cəmiyyət və dövlət

Çağdaş yezidlik haqqında
Ölkəni qurmaq məsciddə xütbə oxumaq deyil
İnsan heyvan deyil ki, onu yedizdirib içizdirəsən 
Liviyada çoxadvadlılıq haqqında çay süfrəsi üstündə söhbət 
Nə üçün müsəlman dünyasından ancaq ölüm xəbərləri gəlir?
Kim daha amansızdır?
Ərəb üsyanları dünyaya nə verdi?
Hamı bir ola bilərmi?
Toplumda din təhlükəli ola bilər ya yox?
Qərb batil ya haqq yolundadır?
İdeologiyaya çevirilmiş din inancı öldürür