Aydın Əlizadə
 

Kimliyi
Kitabları
Məqalələri
Rəyləri
Çəkişmələri
Fəaliyyəti
Esseləri
Elmi nailiyyətləri
Çeşidlər
Wiki'fəaliyyəti
Videokanal
Facebook
 


Elmi dərəcəsi:


Fəlsəfə üzrə elmlər doktoru

 


İşlədiyi yer:


AMEA Fəlsəfə və Hüquq institutu

 

Vəzifəsi:


"Multikultiralizm və tolerantlığın fəlsəfəsi"

şöbəsinin baş elmi işçisi

 


Fəaliyyətinin istiqamətləri:

Fəlsəfə tarixi, fəlsəfə, dinşünaslıq, mədəniyyətşünaslıq

 


Bağlantı:

alizadeh@mail.ru

Axtarış


счетчик посещений