KİV-lərdə məqalələr / Статьи в СМИ

Dinşünaslıq / Религиоведение

 1. Исламо-христианский диалог: на пути преодоления национальной и религиозной ксенофобии // Москва: Независимый исламский информационный канал Islam.ru, 2006.
 2. Праздник Новруз и исламская доктрина // Сайт "Азерислам"
 3. Есть ли ортодоксия и ересь в Исламе? // Religare, 2006.
 4. Кто такие сабии, упоминаемые в Коране? // Москва: Независимое информагентство «Ислам-инфо», 2006
 5. «Трезво и обдуманно подходить к вопросу». А. Али-заде о нововведениях в религии // Москва: Независимый исламский информационный канал Islam.ru, 2006.
 6. Çoxarvadlılığın tarixi // Bakı: Nefertiti jurnalı №2, 2007. s.44-46.
 7. Терпимость и бунтарство против властей в шиизме // Портал “The First News”, 2007.
 8. Радикальные доктрины: крайние шииты // Портал “The First News”, 2007.
 9. Радикальные доктрины: хариджиты // Портал “The First News”, 2007.
 10. Хариджиты и радикальные секты в Иудаизме и Христианстве // Портал “The First News”, 2007.
 11. İslam ilahiyyatı və dünyəvi elmlər // Din və cəmiyyət qəzeti N 22-23 (058) 10-16 iyun 2010.
 12. Müsəlman dünyagörüşündə yeni terminlərə ehtiyac varmı? // Din və cəmiyyət qəzeti (7 - 13 noyabr 2013) № 41 (227).

  Apologetika

 13. Мнимые противоречия в Коране: ответы критикам Ислама // Информационно-аналитический портал "Ислам в Российской Федерации", 2008.
 14. Коран и Библия о «сыновстве Богу». Ездра и Иисус // Информационно-аналитический портал "Ислам в Российской Федерации", 2008.
 15. Призывает ли Коран убивать неверных? // Информационно-аналитический портал "Ислам в Российской Федерации", 2008.
 16. О святости Пророка Мухаммада // Информационно-аналитический портал "Ислам в Российской Федерации", 2008.
 17. Отношение Ислама к рабству // Информационно-аналитический портал "Ислам в Российской Федерации", 2008.
 18. О надписях на боках одного турецкого барана... // Портал “The First News”, 2009.
 19. Осуждает ли Ислам на смерть за частные грехи? // Информационно-аналитический портал "Ислам в Российской Федерации", 2010.
 20. Образ Рая в Коране и в Библии: часть 1часть 2 // Информационно-аналитический портал "Ислам в Российской Федерации", 2010.
 21. Распространялся ли Ислам путем насилия? // АНО "Научно-просветительский центр Аль-Васатыя - умеренность", 2014.

  Din-dövlət münasibətləri / Государственно-религиозные отношения

 22. Размышления об истории Салмана Рушди. 18 лет спустя // Портал “The First News”, 2007.
 23. Религиозный экстремизм: история и современность // Портал “The First News”, 2007.
 24. Azərbaycanda dini durumun təhlili və dünyəvilik prinsiplərinin qorunması perspektivləri
 25. Ислам и политика // Портал “The First News”, 2007.
 26. Недопустимо бороться с идеей и преследовать людей за их убеждения. İslam.az, 2007.
 27. Социальные проблемы в Азербайджане создают благоприятную почву для радикального исламизма - эксперт // Interfax, 2014.

  Mədəniyyətşünaslıq / Культурология

 28. Постмодернизм и традиционные ценности в современном Азербайджане // Портал культуры и исскуства, 2011.
 29. Между Исламом и профессией // НГ, 2010.

  Tarix / История

 30. İskəndər Əliyevin həyat yolu: yüksəliş, eniş və dirçəliş // Mediainfo.az, 2018.
 31. Эксперт: цель армян – выдавливание всего тюркского из региона Кавказа // AZE.az

  Düşüncələr / Мысли

 32. Теймур Атаев. О сохранении философии философией (через призму мировоззрения Айдына Али-заде) // Islamnews.ru
 33. Размышления о смерти // Портал “The First News”, 2009.
 34. Диалог философа с ученым // Портал “The First News”, 2009.
 35. Беседа со студенткой о морали и нравственности // Портал “The First News”, 2009.
 36. Есть ли Бог и зачем Он нужен? // Портал “The First News”, 2007.
 37. Что будет с Данией после принятия Ислама? //Радио Озоди, 2013.
 38. Tanınmış alimdən separatçılara və onları qızışdırmaq istəyənlərə elmi cavab // Ölke.az, 2016.

  İctimai məsələlər / Общество

 39. Что нужно делать казахскому национал-патриоту? // Matritca.kz, 2014.
 40. Azərbaycanda rus dilinin təsir dairəsinin genişlənməsi və milli təhlükəsizlik problemi // Kulis.az, 2019.

  Qalmaqallar / Скандалы

 41. Что нужно делать казахскому национал-патриоту? // Matritca.kz, 2014
 42. Dinşünas alim: Kim Aşuraya qarşıdırsa, cinayətin tərəfdarıdır // Modern.az, 2018.
 43. İlahiyyatçıdan Aydın Əlizadəyə kəskin etiraz : “Əgər İmamın yox, Yezidin ənənəsini davam etdirirsə, buyursun” // Cebhe.info, 2018.
 44. Azərbaycanlı alim: "Əgər maaş azdırsa evlənməyin, balalamayın" // Baku.ws, 2018.
 45. Xalqa "balalamayın" deyən şəxs alim yox, nökərdir... // Moderator.az, 2018.
 46. “Balalamayın” deyən alimə sərt reaksiya: “Elm adamına, elmin adına yaraşmır” // Primetime.az, 2018.
 47. “Balalamayın” deyən alimdən açıqlama: “Dövlət tələb edəndə doğarsınız!” // A24.az, 2018
 48. "Namus-qeyrət anlayışından əl çəkməliyik" açıqlamasına tanınmış qələm adamlarının // Olke.az, 2018.
 49. Azərbaycanlı alim: Namus-qeyrət anlayışından əl çəkməliyik // Oxu.az, 2018/
 50. Azərbaycanlı alimdən daha bir qalmaqallı açıqlama: "Azərbaycanlıları ancaq əzmək lazımdır" // Baku.ws, 2018.
 51. Азербайджанский ученый: "Если зарплата низкая - не женитесь, не плодитесь" // Baku.ws, 2018.
 52. Азербайджанский ученый: Надо отказаться от понятий «намус-гейрят» // Baku.ws, 2018.