Erkən xristianlıq

Xristianlığın yaranması

Patristika

Apologetika

Yunandilli apologetika
Yustin
 • Tatian • Afinoqor • Teofil

Latındilli apologetika:
Minusius Feliks • Arnobius • Laktansius • Tertullian

Latındilli apologetika:
Minusius Feliks • Arnobius • Laktansius • Tertullian

Qnostiklərə qarşı olanlar:
İrineus Lionlu
 • İppolit Romalı

İskəndəriyyə ilahiyyat məktəbi
Klement • Origen


Xristian ehkamlarının formalaşması

Rəsmi kilsəyə qarşı duran təriqətlər:
Arianlıq
 • Donatizm

Rəsmi kilsə tərəfdarları:
Atanasius
 • İoann Xrisostom • Saxta Dionisius
Kappadokiyalı kilsə ataları:
Basil Qeysəriyyəli • Qriqor Nazianzen • Nissalı Qriqori

Xristoloji mübahisələr
səbəbilə ayrılan təriqətlər:
Nestorianlıq • Monofizitizm • Monofelitlik • İkonomaxiya

Ekumenik Kilsə Məclisləri

Latın qərbində Kilsə Ataları

Boesius
 • Kassiodor • Avqustin Avrelius • İyeronim Stridonlu • İlarius Piktaviyalı

Xristian mistisizmi
Xristian rahibliyi İsihazm


Şərq və Qərb kilsələrinin aralanması


Xristian simvolikası