KİV / СМИ

Dinşünaslıq / Религиоведение

 1. В Москве прошел православно-исламский диспут Информационно-аналитический портал News.ru, 2006.
 2. Православно-исламский диспут. Москва. Тургеневская библиотека, 2006.
 3. Праздник Новруз и исламская доктрина // Сайт "Азерислам"
 4. Есть ли ортодоксия и ересь в Исламе? // Religare, 2006.
 5. Кто такие сабии, упоминаемые в Коране? // Москва: Независимое информагентство «Ислам-инфо», 2006
 6. «Трезво и обдуманно подходить к вопросу». А. Али-заде о нововведениях в религии // Москва: Независимый исламский информационный канал Islam.ru, 2006.
 7. Çoxarvadlılığın tarixi // Bakı: Nefertiti jurnalı №2, 2007. s.44-46.
 8. Терпимость и бунтарство против властей в шиизме // Портал “The First News”, 2007.
 9. Радикальные доктрины: крайние шииты // Портал “The First News”, 2007.
 10. Радикальные доктрины: хариджиты // Портал “The First News”, 2007.
 11. Хариджиты и радикальные секты в Иудаизме и Христианстве // Портал “The First News”, 2007.
 12. Исламские ценности - реальные и вымышленные // Газета "Эхо", 2009.
 13. İslam ilahiyyatı və dünyəvi elmlər // Din və cəmiyyət qəzeti N 22-23 (058) 10-16 iyun 2010.
 14. Müsəlman dünyagörüşündə yeni terminlərə ehtiyac varmı? // Din və cəmiyyət qəzeti (7 - 13 noyabr 2013) № 41 (227).
 15. Религия дарующая свет // Каспий, 2019.
 16. Heydər Əliyev və dövlət-din münasibətləri” mövzusunda üçüncü söhbət: Türk dünyasında dini islahatçılıq // 1905.az, 2018.
 17. Azərbaycanda dini dözümlülük və multikulturalizmin təbliği // Sosial və psixoloji tədqiqatlar mərkəzi QHT ilə Elmi layihə (müqavilə N006/22), 2022.
 18. 14 апреля 2014 года в Институте философии, политологии и религиоведения КН МОН РК состоялась встреча с известным религиоведом и исламоведом Республики Азербайджан Айдын Ализаде. // Институт Философии, Политологии и Религиоведения Комитета науки министерства образования и науки Республики Казахстан, 2014.


  Apologetika

 19. Мнимые противоречия в Коране: ответы критикам Ислама // Информационно-аналитический портал "Ислам в Российской Федерации", 2008.
 20. Коран и Библия о «сыновстве Богу». Ездра и Иисус // Информационно-аналитический портал "Ислам в Российской Федерации", 2008.
 21. Призывает ли Коран убивать неверных? // Информационно-аналитический портал "Ислам в Российской Федерации", 2008.
 22. О святости Пророка Мухаммада // Информационно-аналитический портал "Ислам в Российской Федерации", 2008.
 23. Отношение Ислама к рабству // Информационно-аналитический портал "Ислам в Российской Федерации", 2008.
 24. О надписях на боках одного турецкого барана... // Портал “The First News”, 2009.
 25. Осуждает ли Ислам на смерть за частные грехи? // Информационно-аналитический портал "Ислам в Российской Федерации", 2010.
 26. Образ Рая в Коране и в Библии: часть 1часть 2 // Информационно-аналитический портал "Ислам в Российской Федерации", 2010.
 27. Распространялся ли Ислам путем насилия? // АНО "Научно-просветительский центр Аль-Васатыя - умеренность", 2014.

  Din-dövlət münasibətləri / Государственно-религиозные отношения

 28. Размышления об истории Салмана Рушди. 18 лет спустя // Портал “The First News”, 2007.
 29. Религиозный экстремизм: история и современность // Портал “The First News”, 2007.
 30. Azərbaycanda dini durumun təhlili və dünyəvilik prinsiplərinin qorunması perspektivləri
 31. Ислам и политика // Портал “The First News”, 2007.
 32. Недопустимо бороться с идеей и преследовать людей за их убеждения. İslam.az, 2007.
 33. Alim Azərbaycana din və dünyəvilik sintezindən ibarət dövlət modeli təklif edir // Turan agentliyi, 2011.
 34. "Vətəndaş cəmiyyəti quruculuğunda konfessiyalararası harmoniya" adlı dəyirmi masa keçirildi // Ədalət, 2011.
 35. Социальные проблемы в Азербайджане создают благоприятную почву для радикального исламизма - эксперт // Interfax, 2014.
 36. Azərbaycanda dini durumun təhlili və dünyəvilik prinsiplərinin qorunması perspektivləri. 15 mart 2014-cü ildə KİV-lər üçün təşkil edilən brifinqdən məruzə.

  Mədəniyyətşünaslıq / Культурология

 37. Между Исламом и профессией // НГ, 2010.
 38. Постмодернизм и традиционные ценности в современном Азербайджане // Портал культуры и исскуства, 2011.
 39. Türklərin birliyinə doğru. Milli Kimlik, 2011.
 40. İncəsənət və kino küçə fəlsəfəsinin tətbiqi və klassik üsullardan çəkilmə zərurəti. Fokus Kino Evi, 2013.
 41. Mübahisə Haqqında. Averroes Klub (fitret.az), 2015. 1-ci hissə, 2-ci hissə.
 42. Fəlsəfənin müasir problemləri / Fəlsəfəçilər Akademiyası, 2016.
 43. LDU-da“Mədəniyyət – davamlı inkişafın amili kimi” mövzusunda seminar keçirilib // Lənkəran Dövlət Universiteti, 2017.
 44. Доказательства азербайджанской принадлежности поэта Низами // Портал Day/az, 2021.
 45. Динамика и в культуре, и в науке (отчет по конференции в Казани) // Бакинский рабочий, 2022.
 46. Azərbaycan alimi Tatarıstanın İctimai Palatası tərəfindən təşkil edilən elmi-praktiki konfransda iştirak edib // AMEA, 2022.

  Tarix / История

 47. Искендер Алиев: взлет, падение и возрождение. Политическое дело в Азербайджане 1938-56 годов (2017).
  İskəndər Əliyevin yüksəlişi, enişi və dirçəlişi (Azərbaycanca alt yazılarla) // Клуб "Артлогос", 2017.
 48. Что связывало Сталина и Булгакова, Багирова и Самеда Вургуна? // Газета "Эхо", 2017.
 49. Dadaş Həsənzadə 120. Xatirəsinin yad edilməsinə həsr edilmiş toplantı // "Müsavat" partiyasında keçirilən tədbir, 2017.
 50. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti milli ideologiya əsasında yaranıb // Azertag.az, 2018.
 51. İskəndər Əliyevin həyat yolu: yüksəliş, eniş və dirçəliş // Mediainfo.az, 2018.
 52. Müxalifət Cümhuriyyətin 100 illiyini birgə qeyd etdi // Arqument.az, 2018.
 53. Эксперт: цель армян – выдавливание всего тюркского из региона Кавказа // AZE.az
 54. Nazir Şuşada erməni təbliğatına necə son qoymuşdu... // Modern.az, 2019.
 55. Религиозный фактор во второй Карабахской войне 2020 года //Институт Исламской Мысли, 2022.
 56. Erməni saxtakarlığı və faktlar – Erməni kilsəsinin Azərbaycana qarşı fəaliyyəti // CBC FM Azerbaijan, 2023.

  Düşüncələr / Мысли

 57. Теймур Атаев. О сохранении философии философией (через призму мировоззрения Айдына Али-заде) // Islamnews.ru
 58. Размышления о смерти // Портал “The First News”, 2009.
 59. Диалог философа с ученым // Портал “The First News”, 2009.
 60. Беседа со студенткой о морали и нравственности // Портал “The First News”, 2009.
 61. Есть ли Бог и зачем Он нужен? // Портал “The First News”, 2007.
 62. Что будет с Данией после принятия Ислама? //Радио Озоди, 2013.
 63. Tanınmış alimdən separatçılara və onları qızışdırmaq istəyənlərə elmi cavab // Ölke.az, 2016.
 64. Не гоняться за химерами // Каспий, 2021.
 65. Противостояние бессмысленно и бесперспективно // Каспий, 2021.

  İctimai məsələlər / Общество

 66. О популяризации гуманитарного знания. TedxBakı, 2012.
 67. Bu qədər rus məktəbi Azərbaycana lazımdır? AzadliqRadiosu, 2013.
 68. Что нужно делать казахскому национал-патриоту? // Matritca.kz, 2014.
 69. Новый халифат у границ Азербайджана (наши аналитики) // Haqqin.az, 2014.
 70. Sarsıdıcılıq (epataj): qədim tarix və çağdaş zaman. Gənclər klubunda mühazirə, 2017. 1- ci hissə, 2-ci hissə
 71. Azərbaycanda rus dilinin təsir dairəsinin genişlənməsi və milli təhlükəsizlik problemi // Kulis.az, 2019.
 72. Динамика и в культуре, и в науке // Бакинский рабочий, 2022.
 73. Azərbaycan alimi Tatarıstanın İctimai Palatası tərəfindən təşkil edilən elmi-praktiki konfransda iştirak edib // Science.az, 2022.
 74. Dini ekstremizmin sosial-psixologi səbəbləri // Beynalxalq Multikulturalizm Mərkəzi, 2022.
 75. Ukrayna müharibəsinə dair fəlsəfi fikirlər // Səs.TV, 2022.
 76. "Ukrayna müsəlman olmasa da fətvaya gedəndir" // Alfa.TV, 2022

  Qalmaqallar / Скандалы

 77. Что нужно делать казахскому национал-патриоту? // Matritca.kz, 2014
 78. Dinşünas alim: Kim Aşuraya qarşıdırsa, cinayətin tərəfdarıdır // Modern.az, 2018.
 79. İlahiyyatçıdan Aydın Əlizadəyə kəskin etiraz : “Əgər İmamın yox, Yezidin ənənəsini davam etdirirsə, buyursun” // Cebhe.info, 2018.
 80. Azərbaycanlı alim: "Əgər maaş azdırsa evlənməyin, balalamayın" // Baku.ws, 2018.
 81. Xalqa "balalamayın" deyən şəxs alim yox, nökərdir... // Moderator.az, 2018.
 82. “Balalamayın” deyən alimə sərt reaksiya: “Elm adamına, elmin adına yaraşmır” // Primetime.az, 2018.
 83. “Balalamayın” deyən alimdən açıqlama: “Dövlət tələb edəndə doğarsınız!” // A24.az, 2018
 84. "Namus-qeyrət anlayışından əl çəkməliyik" açıqlamasına tanınmış qələm adamlarının // Olke.az, 2018.
 85. Azərbaycanlı alim: Namus-qeyrət anlayışından əl çəkməliyik // Oxu.az, 2018/
 86. Azərbaycanlı alimdən daha bir qalmaqallı açıqlama: "Azərbaycanlıları ancaq əzmək lazımdır" // Baku.ws, 2018.
 87. Азербайджанский ученый: "Если зарплата низкая - не женитесь, не плодитесь" // Baku.ws, 2018.
 88. Азербайджанский ученый: Надо отказаться от понятий «намус-гейрят» // Baku.ws, 2018.